top of page
Copy of Bartendrr color and style palette (1).gif

"Unreasonable Hospitality" - Sammanfattning av boken som pratar om att leda i en hård miljö.

"Unreasonable Hospitality" av restauratören, företagsledaren och bästsäljande författaren Will Guidara, är en insiktsfull och inspirerande bok som erbjuder värdefulla läxor för alla inom gästfrihetsbranschen. Här är några viktiga lärdomar från boken:


1. Gästfrihet är en mentalitet: Enligt Will Guidara handlar gästfrihet inte bara om den service du tillhandahåller, utan den mentalitet du tar med dig till upplevelsen. Det handlar om att få kunden att känna sig välkommen, bekväm och omhändertagen. Som bartender eller barägare innebär detta att gå över och bortom för att få dina gäster att känna sig speciella och uppskattade.


2. Rekrytering är avgörande: Will Guidara betonar vikten av att anställa människor som delar dina värderingar och är passionerade om gästfrihet. När du har ett team som är engagerat i att skapa en bra gästupplevelse, faller allt annat på plats.


3. Detaljer betyder mycket: Små detaljer kan göra stor skillnad i gästupplevelsen. Will Guidara föreslår att man noterar de små sakerna som gästerna kan märka och uppskatta, som rumstemperaturen, belysningen och musiken.


4. Konsistens är nyckeln: Will Guidara betonar vikten av att leverera en konsekvent upplevelse varje gång en gäst besöker din etablering. Detta innebär att ha en tydlig och definierad process för hur du gör saker, från hur du hälsar på gäster till hur du gör drinkar.


5. Känslomässig koppling är allt: När allt kommer omkring handlar gästfrihet om att skapa en känslomässig koppling med dina gäster. Will Guidara föreslår att bartenders och barägare fokuserar på att bygga relationer med sina gäster, istället för att bara erbjuda en transaktionsbaserad upplevelse.


Genom att integrera dessa principer i din bartendings- eller barägarstil kan du skapa en exceptionell gästupplevelse som skiljer dig från konkurrensen.6 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page