top of page

Terms and conditions for our classes and services

   Villkor och Bestämmelser för BARTENDRR (SWEDISH BARTENDER AB) Masterclass

      1. Anmälan och Betalning:      
Anmälan till masterclassen är bindande och fullbordas genom betalning av kursavgiften. Betalning ska ske i enlighet med de instruktioner som ges vid anmälan. Vid utebliven betalning förbehåller sig BARTENDRR rätten att annullera anmälan.
 

      2. Avbokning och Återbetalning:      
Avbokning måste ske skriftligen och minst 7 dagar före kursstart för att vara giltig. Vid avbokning senare än 3 dagar innan kursstart återbetalas inte kursavgiften. Om kursen ställs in av BARTENDRR, återbetalas hela kursavgiften.
 

      3. Åldersgräns och Legitimation:      
BARTENDRR serverar inte alkohol till personer under 18 år. Alla deltagare kan komma att bli ombedda att visa giltig legitimation. Om en deltagare inte kan bevisa att de är över 18 år, kommer ingen återbetalning att göras.

      4. Marknadsföring:      

Genom att genomföra köpet samtycker du till att BARTENDRR skickar dig marknadsföringsmaterial. Du kan när som helst avboka marknadsföring via länken i de e-postmeddelanden du får.

      5. Ansvar och Skadestånd:      

BARTENDRR (SWEDISH BARTENDER AB) ansvarar inte för förlust av eller skada på personliga tillhörigheter. Deltagare är ansvariga för eventuella skador de orsakar på utrustning eller lokaler.

      6. Ändringar och Inställningar:    
 
BARTENDRR förbehåller sig rätten att göra ändringar i kursinnehållet, tid, plats eller ställa in masterclassen vid oförutsedda händelser. I sådana fall kommer deltagarna att meddelas så snart som möjligt.
 

      7. Upphovsrätt och Sekretess:      
Allt material som tillhandahålls under masterclassen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras eller distribueras utan skriftligt tillstånd från BARTENDRR. All personlig information som samlas in kommer att behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagar.
 

      8. Övrigt:      
Genom att anmäla sig till masterclassen accepterar deltagaren dessa villkor och bestämmelser. Eventuella tvister som uppstår i samband med dessa villkor ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol.

bottom of page