top of page

FAQ

covid 19

Privacy Policy

 

Last updated: 2021.8.16

 

Bartendrr - Daniel Bouamama Enskild firma ("us", "we", or "our") operates http://www.bartendrr.com and http://www.barkonsultstockholm.se (the "bartendrr"). This page informs you of our policies regarding the collection, use and disclosure of Personal Information we receive from users of the Site.

 

We use your Personal Information only for providing and improving the Site. By using the Site, you agree to the collection and use of information in accordance with this policy.

 

Information Collection And Use

 

While using our Site, we may ask you to provide us with certain personally identifiable information that can be used to contact or identify you. Personally identifiable information may include, but is not limited to your name ("Personal Information").

 

Log Data

 

Like many site operators, we collect information that your browser sends whenever you visit our Site ("Log Data").

 

This Log Data may include information such as your computer's Internet Protocol ("IP") address, browser type, browser version, the pages of our Site that you visit, the time and date of your visit, the time spent on those pages and other statistics.

 

In addition, we may use third party services such as Google Analytics that collect, monitor and analyze this … 

Communications

 

We may use your Personal Information to contact you with newsletters, marketing or promotional materials and other information that ...

 

Cookies

 

Cookies are files with small amount of data, which may include an anonymous unique identifier. Cookies are sent to your browser from a web site and stored on your computer's hard drive.

 

Like many sites, we use "cookies" to collect information. You can instruct your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, if you do not accept cookies, you may not be able to use some portions of our Site.

 

Security

 

The security of your Personal Information is important to us, but remember that no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage, is 100% secure. While we strive to use commercially acceptable means to protect your Personal Information, we cannot guarantee its absolute security.

 

Changes To This Privacy Policy

 

This Privacy Policy is effective as of (add date) and will remain in effect except with respect to any changes in its provisions in the future, which will be in effect immediately after being posted on this page.

 

We reserve the right to update or change our Privacy Policy at any time and you should check this Privacy Policy periodically. Your continued use of the Service after we post any modifications to the Privacy Policy on this page will constitute your acknowledgment of the modifications and your consent to abide and be bound by the modified Privacy Policy.

 

If we make any material changes to this Privacy Policy, we will notify you either through the email address you have provided us, or by placing a prominent notice on our website.

 

Contact Us

 

If you have any questions about this Privacy Policy, please contact us.

 

Service- och Köpvillkor för 3-dagars Bartenderkurs och Workshop
 

1. Allmänna Villkor

Dessa villkor gäller för 3-dagars bartenderkurs och workshop som anordnas av SWEDISH BARTENDER AB. Genom att anmäla sig till kursen godkänner deltagaren dessa villkor.
 

2. Anmälan och Betalning

Anmälan till kursen är bindande. Full betalning för kursen ska ske vid bokningstillfället. Betalningen kan göras via [betalningsmetoder, t.ex. faktura, kortbetalning].
 

3. Återbetalnings- och Ombokningspolicy

3.1 Återbetalning vid Avbokning

 • Full återbetalning ges vid avbokning som görs minst 2 månader före kursstart.

 • Ingen återbetalning ges vid avbokning som görs mindre än 2 månader före kursstart.

3.2 Ombokning

 • Kursen kan ombokas utan extra kostnad om avbokningen sker minst 1 månad före planerad kursstart.

 • Ombokning mindre än 1 månad före kursstart är inte möjlig.

4. Avbeställningsskydd

Avbeställningsskydd kan tecknas vid bokningstillfället. Detta skydd förlänger möjligheten att avboka kursen till 24 timmar före kursstart.

4.1 Villkor för Avbeställningsskydd

 • Med avbeställningsskydd kan deltagaren avboka kursen upp till 24 timmar före dess start och erhålla full återbetalning.

 • Avbeställningsskyddet måste tecknas i samband med bokning av kursen och kan inte läggas till i efterhand.

 • Kostnaden för avbeställningsskyddet återbetalas inte vid avbokning.

   

5. Kursens Genomförande

Kursen genomförs under 3 dagar och inkluderar teoretisk och praktisk utbildning. SWEDISH BARTENDER AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i kursprogrammet.

6. Ansvar och Försäkring

SWEDISH BARTENDER AB ansvarar inte för personliga tillhörigheter under kursen. Deltagare rekommenderas att ha egen olycksfallsförsäkring.

7. Force Majeure

I händelse av force majeure, såsom naturkatastrofer, epidemier, eller andra oförutsedda händelser som ligger utanför SWEDISH BARTENDER AB kontroll, förbehåller sig SWEDISH BARTENDER AB rätten att ställa in kursen. I sådana fall erbjuds ombokning eller återbetalning.
 

8. Ändringar av Villkor

SWEDISH BARTENDER AB förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor. Vid ändringar kommer deltagarna att informeras i god tid före kursstart.

 

9. Viktiga villkor att ta del av.
 

9.1 Deltagarens Ansvar

 • Deltagaren ansvarar för att följa alla instruktioner och riktlinjer som ges under kursen. Eventuell skada som uppstår på grund av deltagarens nonchalans eller olydnad mot instruktioner täcks inte av SWEDISH BARTENDER AB.

 • Deltagaren förbinder sig att inte använda kunskaper och färdigheter förvärvade under kursen på ett sätt som strider mot lag eller god sed.

9.2 Alkoholhantering

 • Deltagaren bekräftar att hen är över den lagliga åldern för alkoholhantering och -konsumtion enligt svensk lag. SWEDISH BARTENDER AB tar inget ansvar för olaglig alkoholhantering av deltagaren.

 • Deltagaren förbinder sig att hantera alkohol på ett ansvarsfullt sätt under och efter kursen.

9.3 Intellektuell Egendom

 • Allt kursmaterial, inklusive men inte begränsat till, handböcker, recept och instruktionsvideor, är intellektuell egendom som tillhör SWEDISH BARTENDER AB och får inte kopieras, delas eller på annat sätt användas utanför kursens ramar utan skriftligt medgivande.

9.4 Hälsa och Säkerhet

 • Deltagaren förväntas upprätthålla höga hygienstandarder under kursen, speciellt vid hantering av mat och dryck.

 • SWEDISH BARTENDER AB är inte ansvarigt för personliga skador, sjukdomar eller allergiska reaktioner som kan uppstå under eller efter kursen. Deltagare med särskilda hälsotillstånd eller allergier bör informera SWEDISH BARTENDER AB i förväg.

8.5 Fotografering och Media

 • SWEDISH BARTENDER AB förbehåller sig rätten att fotografera och filma under kursen för marknadsföringsändamål. Deltagare som inte önskar bli fotograferade eller filmade bör meddela detta i förväg.

9.6 Klagomål och Feedback

 • Eventuella klagomål eller feedback bör framföras till SWEDISH BARTENDER AB inom rimlig tid efter kursens slut. SWEDISH BARTENDER AB förbinder sig att seriöst överväga all feedback för att förbättra framtida kurser.

9.7 Ansvarsfriskrivning

 • SWEDISH BARTENDER AB ansvarar inte för direkta eller indirekta förluster, skador eller kostnader som kan uppstå i samband med kursen, såvida inte skadan är direkt orsakad av SWEDISH BARTENDER AB grov vårdslöshet eller uppsåtliga handlingar.

Dessa tillägg är utformade för att ge en mer omfattande skyddsnivå för ditt företag, samtidigt som de tar hänsyn till specifika risker inom bartendingbranschen. Som alltid rekommenderas det att du rådgör med en juridisk expert för att säkerställa att dina villkor är fullständigt i enlighet med gällande lagstiftning.
 

10. Godkännande av Villkor

Genom att genomföra betalningen bekräftar deltagaren att hen har läst, förstått och godkänt dessa villkor.

Kontaka oss

bottom of page